IMGP1822AKardiolog dr. Uzelac je završio Medicinski fakultet u Zagrebu, a specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologije u VB Zagreb, VMA Beograd i KBC Rebro Zagreb. Nakon subspecijalizacije u više je navrata boravio na usavršavanju u poznatim američkim i europskim medicinskim centrima.

Redoviti je član Europskog kardiološkog društva (FESC – Fellow of the European Society of Cardiology), Hrvatskog kardiološkog društva, Internacionalnog udruženja za kardiovaskularni ultrazvuk (International Society of Cardiovascular Ultrasound), Američkog društva za arterijsku hipertenziju (American Society of Hypertension) te profesionalni član Američke udruge za srce (American Heart Association).

Dr. Stanko Uzelac objavio je više stručnih i znanstvenih radova te aktivno sudjelovao na brojnim međunarodnim kongresima i simpozijima.

Od 1992.g. u vlastitoj privatnoj ordinaciji bavi se liječenjem bolesti srca i krvnih žila i povišenim krvnim tlakom, te obavlja odgovarajuće dijagnostičke procedure.