Prva privatna

kardiologija

u Hrvatskoj

Pregledi i dijagnostika

Internistički i kardiološki pregled

Elektrokardiogram (EKG)

Ultrazvuk srca sa kolor i tkivnim dopplerom te strain analizom

najnovija metoda rane dijagnostike bolesti srčanog mišića

Ergometrija

elektrokardiografski test opterećenja

HOLTER EKG

24-satno snimanje elektrokardiograma

Doppler ultrazvuk perifernih krvnih žila i karotida

određivanje IMT radi procjene stupnja ateroskleroze

Ultrazvuk trbušnih organa

s analizom trbušne aorte

Cjenik usluga

Napomena:
plaćanje gotovinom

dr. Stanko Uzelac FESC

Kardiolog dr. Uzelac je završio Medicinski fakultet u Zagrebu, a specijalizaciju iz interne medicine i subspecijalizaciju iz kardiologije u VB Zagreb, VMA Beograd i KBC Rebro Zagreb. Nakon subspecijalizacije u više je navrata boravio na usavršavanju u poznatim američkim i europskim medicinskim centrima.

Redoviti je član Europskog kardiološkog društva (FESC – Fellow of the European Society of Cardiology), Hrvatskog kardiološkog društva, Internacionalnog udruženja za kardiovaskularni ultrazvuk (International Society of Cardiovascular Ultrasound), Američkog društva za arterijsku hipertenziju (American Society of Hypertension) te profesionalni član Američke udruge za srce (American Heart Association).
Dr. Stanko Uzelac objavio je više stručnih i znanstvenih radova te aktivno sudjelovao na brojnim međunarodnim kongresima i simpozijima.

Od 1992.g. u vlastitoj privatnoj ordinaciji bavi se liječenjem bolesti srca i krvnih žila i povišenim krvnim tlakom, te obavlja odgovarajuće dijagnostičke procedure.

Kontakt